ProgettoMondo Mlal

Το ProgettoMondo Mlal είναι μια ιταλική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 1966 στη Βερόνα. Προωθεί τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω::

www.progettomondomlal.org